Aandacht voor rouw na verlies

Ieder mens krijgt vroeg of laat, op wat voor manier dan ook, te maken met verliezen in het leven. Dit kunnen verliezen zijn op allerlei gebieden. Vaak wordt rouwen gezien als iets dat men doet na het verlies van een dierbare. Echter kan men ook rouwen om het verlies van gezondheid, het verlies van een baan of het verlies van bijvoorbeeld een kinderwens die niet in vervulling kan gaan. Verliezen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en kunnen hierdoor het leven (tijdelijk) ontwrichten.

In een verliessituatie kan er geen sprake zijn van een ‘oplossing’, wel van een leren omgaan met het verlies.

Als rouwtherapeut wil ik mensen de ruimte geven om op verhaal te komen. Rouwbegeleiding is hierbij gericht op het ontwikkelen van positieve, ondersteunende coping strategieën en sociale steun vanuit het eigen netwerk. Hierbij wordt er ondersteuning geboden bij het leren omgaan met emoties, gedachten en situaties die het rouwproces blokkeren.

rouwnaverlies-p1
rouwnaverlies-over

Door middel van het HART-model (ontwikkelt door Tineke Rodenburg en Marion Uitslag) kan de impact van het verlies zichtbaar worden, waardoor de cliënt kan begrijpen wat er gebeurt. De vier elementen van het HART zijn: Houvast, Autonomie, Rechtsvaardigheidsgevoel en Toekomstperspectief. Bij een ingrijpend verlies kan de houvast voor het gevoel volledig weg zijn. Daardoor ontstaat er een ander zelfbeeld, zodat er een verminderd geloof in jezelf en eigen kunnen (autonomie) ontstaat. Het verlies kan als onrechtvaardig worden ervaren en het verlies kan het toekomstperspectief volledig in de war brengen.

Ieder mens rouwt op zijn eigen manier en geen enkel verlies hoeft dezelfde reactie teweeg te brengen. Rouwreacties kunnen zich op verschillende manieren uiten, zowel psychisch als fysiek als in gedrag. Wanneer men klachten ondervindt na een verlies, kan rouwbegeleiding uitkomst bieden.

Heeft u vragen? Neem direct contact op.